Bonky / Bonky (01:08:29)
01 Bonky -. flight 147 (7:17)
02 Bonky -. spooky (7:35)
03 Bonky -. mandy (7:18)
04 Bonky -. bank (7:32)
05 Bonky -. 1001 (7:22)
06 Bonky -. lab (8:49)
07 Bonky -. bubble (7:43)
08 Bonky -. hong kong (7:15)
09 Bonky -. tequila (7:32)