X.V. Kilist / X.V. Kilist (01:13:18)
01 X.V. Kilist -. Kiloeard (10:42)
02 X.V. Kilist -. K.E.O (9:40)
03 X.V. Kilist -. Kante (Schlag edit) (8:29)
04 X.V. Kilist -. Seaziergang (8:27)
05 X.V. Kilist -. Philistine (9:17)
06 X.V. Kilist -. Hugo (10:02)
07 X.V. Kilist -. Eettometer (8:37)
08 X.V. Kilist -. Schleichers Breite (7:59)